0907 970 858 [email protected]

NÁŠ tím

Tím Slovenského inštitútu nemeckého jazyka je tvorený ľuďmi, ktorí sú odborníkmi v rôznych odvetviach. Nech sa páči, zoznámte sa s niektorými z nich.

Patrik Laurov, MA

Patrik je jedným z dvoch zakladateľov Slovenského inštitútu nemeckého jazyka. Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania absolvoval na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho ďalšie študijné kroky smerovali na Fachhochschule Burgenland v rakúskom Eisenstadte, ktoré mu za meno zapísali titul Master of Arts in Business v odbore manažmentu ľudských zdrojov a pracovného práva. Ešte počas štúdia v Bratislave získal certifikát Prüfung Wirtschaftsdeutsch International udeľovaný IHDK. Výučbe nemčiny sa venuje už viac ako šesť rokov a má širokú oblasť jazykového zamerania – HR, manažment, právo, hospodárska nemčina, architektúra a stavebníctvo.

„V SINJ využívame nové a agilné metódy výučby, vďaka čomu majú naši klienti možnosť byť v kontakte s nemčinou prakticky neustále.“

Mgr. Henrieta Koklesová

Henrieta je jednou z dvoch zakladateľov Slovenského inštitútu nemeckého jazyka. Ako vyštudovaná psychologička sa v rámci SINJ venuje najmä pracovnej psychológii či starostlivosti o klientov i lektorov, ale aj administratíve, organizácii kurzov a komunikácii. Jej pozitívny vzťah k vede jej umožňuje zameriavať sa na meranie výkonu a štatistické analýzy či predikcie. Je osobou prvého kontaktu a podieľa sa na tvorbe vzdelávacích projektov šitých na mieru podľa potrieb spoločností a klientov.

„O výučbe môžeme povedať, že je efektívna, ak to dokážeme aj objektívne odmerať. Je preto potrebné zisťovať progres a sledovať, aké iné premenné s mierou zlepšenia sa súvisia.“ 

Mgr. Dominika Králiková

Dominika pracuje ako projektová vedúca, ktorá sa okrem samotnej výučby venuje aj ďalšiemu vzdelávaniu a metodologickému smerovaniu lektorov. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, pričom má niekoľkoročné pracovné skúsenosti z advokátskej i exekútorskej kancelárie. Dnes sa však viac zameriava na výučbu nemčiny, pričom ako lektorka začala pracovať už pred viac ako desiatimi rokmi. Jej jazykové vedomosti sú podložené dvomi rokmi života vo Viedni, prácou stewardky pre ÖBB i štátnou jazykovou skúškou z nemčiny. Domi je kreatívnou, príjemnou a ľudskou lektorkou, ktorá dokáže každý kurz obohatiť zábavnými aktivitami a smiechom.

„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“

Mgr. Lucia Felcanová, PhD.

Lucka je doktorkou špeciálnej pedagogiky a magisterkou psychológie, ktorá svoju vášeň našla v nemčine. V roku 2013 v nemeckom Wuppertali získala Goethe Zertifikat z nemeckého jazyka a neskôr úspešne absolvovala štátnu jazykovú skúšku z nemčiny. V Nemecku tiež absolvovala pobyt zameraný na štúdium a výskum vývinovej psychológie. Svoje pôsobenie neskôr presmerovala výlučne na nemčinu a jazykovej výučbe sa venuje už viac ako šesť rokov. Jej psychologické zázemie jej umožňuje využívať získané poznatky aj priamo počas kurzov – Lucka dokáže vyučovať efektívne a zábavne. Vo svojej práci je dôsledná, svedomitá a výnimočne spoľahlivá.

TEAMBUILDING 2023

V apríli 2023 sme pre našich kolegov pripravili zážitkový teambuilding v Banskej Štiavnici. Náš deň začal VIP adrenalínovou streľbou z krátkych zbraní na najmodernejšie vybavenej strelnici v strednej Európe, kde sme sa naučili správne držanie, taktickú chôdzu, streľbu na pokyn a dokonca aj v sťažených podmienkach v tme v rámci simulácie reálnej život ohrozujúcej situácie. Po tomto výnimočnom zážitku sme si užili obed s výhľadom na celú Banskú Štiavnicu a kávičku s koláčikom v roztomilej miestnej kaviarni.

Sme hrdí na náš tím a tešíme sa, že máme možnosť spolupracovať s tými najlepšími, najkvalifikovanejšími a zároveň najľudskejšími lektormi na trhu.